Thành công của bạn chính là thước đo thành công của chúng tôi!!!

Menu
Thiết kế lịch độc quyền 2014 sáng tạo hiệu quả - Việt Art Advertising

Thiết kế lịch Robotic 2014

Thiết kế lịch Robotic 2014
Đánh giá bài viết

Bộ lịch được lấy ý tưởng từ các vật dụng hằng ngày trong gia đình và kết hợp với nhau tạo thành 1 con robot độc đáo. Nhằm mang thông điệp bảo vệ môi trường bằng cách tái sử dụng lại những vật dụng đã vứt đi nhé.

Thiết kế lịch độc quyền 2014 sáng tạo hiệu quả - Việt Art Advertising Thiết kế lịch độc quyền 2014 sáng tạo hiệu quả - Việt Art Advertising Thiết kế lịch độc quyền 2014 sáng tạo hiệu quả - Việt Art Advertising Thiết kế lịch độc quyền 2014 sáng tạo hiệu quả - Việt Art Advertising Thiết kế lịch độc quyền 2014 sáng tạo hiệu quả - Việt Art Advertising Thiết kế lịch độc quyền 2014 sáng tạo hiệu quả - Việt Art Advertising Thiết kế lịch độc quyền 2014 sáng tạo hiệu quả - Việt Art Advertising