Thông tin chủ sở hữu
Đánh giá bài viết

Tên đơn vị: Công ty TNHH Quảng cáo Việt Art

Người đại diện: Đỗ Thiện Nhân

Địa chỉ : 598/2 Điện Biên Phủ – Phường 22 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

Điện thoại: 0909981181

Email: viet.nghethuat@gmail.com

Mã số thuế: 0311860368

Đăng kí lần đầu: ngày 2 tháng 07 năm 2012

Đăng kí thay đổi lần 4: ngày 22 tháng 8 năm 2016

Đơn vị Quyết định thành lập tổ chức: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh/ Phòng đăng Ký kinh doanh