Ý nghĩ của lịch để bàn.

Ý nghĩ của lịch để bàn. Lịch để bàn là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống của chúng...