Thiết Kế Bìa Lịch Bloc Là Gì?

Thiết Kế Bìa Lịch Bloc Là Gì? Thiết kế bìa lịch bloc khá thông dụng tại Việt Nam và một...